Rydym yn darparu atebion effeithiol yn y sector dŵr

Planhigyn Dihalwyno Dŵr Môr

 • Water Treatment

  Trin Dŵr

  Nod: Darparu'r atebion gorau ar gyfer prosiectau trin dŵr.

  Darparu'r cyfarpar trin dŵr mwyaf cost-effeithiol.

  Er mwyn galluogi unigolion i gael dŵr glân a ffres.

  Gwerth: Dibynadwyedd Brwdfrydedd i Dechnoleg sy'n Canolbwyntio ar Bobl

  NodweddionProses / datrysiad wedi'i addasu

  Perfformiad uchel gyda'r gost-effeithiolrwydd gorau

  Effeithlonrwydd uchel / Defnydd ynni isel

  Dibynadwyedd uchel / Cylch bywyd hir

  Gweithrediad 5.Simple a llai o waith cynnal a chadw

  Ôl-troed / Dibynadwyedd mawr

  7.Cynnal “celf o weithgynhyrchu”