Rydym yn darparu atebion effeithiol yn y sector dŵr

Argae Elevator Hydrolig

  • Hydraulic Elevator Dam

    Argae Elevator Hydrolig

    Mae argae elevator hydrolig, a ymchwiliwyd ac a ddatblygwyd gan BIC, yn gyflawniad arloesol mewn gwyddoniaeth a thechnoleg cadwraeth dŵr. Dyma'r cyfuniad optimized o principe mecanwaith luffing tri phwynt colfach hydrolig a llifddor traddodiadol. Mae silindrau hydrolig yn cefnogi yng nghefn y panel

    i godi'r giât ar gyfer blocio dŵr neu i ollwng y giât rhag ofn y bydd llifogydd yn gollwng. Mae'n berthnasol i amrywiol amodau hydrolegol a daearegol; fe'i defnyddir yn helaeth mewn tirwedd afon, storio dŵr dyfrhau, ehangu capasiti'r gronfa ddŵr a chadwraeth ddŵr arallprosiectau adeiladu ynni dŵr, gwareiddiad ecolegol dŵr a threfoli. Y dechnoleg honwedi sicrhau cyfres o batentau a gyhoeddwyd gan Swyddfa Eiddo Deallusol y Wladwriaeth PRC, ac fe'u rhestrwyd yn 2014 Catalog Hyrwyddo Allweddol ac Arweiniad ar gyfer Gwarchod Dŵr Uwch Ymarferol